บทความ

ดูบทความสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ ศูนย์ ERIC โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดอบรม “THE COMPETENCY DEVELOPMENT FOR TEACHERS OF ENGLISH TO ENHANCE O-NET ACHIEVEMENT”

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ ศูนย์ ERIC โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดอบรม “THE COMPETENCY DEVELOPMENT FOR TEACHERS OF ENGLISH TO ENHANCE O-NET ACHIEVEMENT”

 

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ ศูนย์ ERIC โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดอบรม                
“The Competency Development for Teachers of English to Enhance O-NET Achievement”
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ระดับชาติ

 

     

 

        เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ ศูนย์ ERIC โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

        โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.วิโรจน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.อินทิรา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ,คุณดนัย ต.สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จากครูสู่นักเรียน โดยใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Mega Goal เป็นแนวทางในการติวข้อสอบ O-NET ประกอบการอบรม ซึ่งมีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 100 ท่านจาก 14 จังหวัด(ราชบุรี,เพชรบุรี,นครปฐม,มุกดาหาร,สกลนคร,อุบลราชธานี,ระยอง,จันทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,นครราชสีมา,กาญจนบุรี และ กรุงเทพมหานคร) ซึ่งงานอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ เทคนิคการทำแบบทดสอบ และเทคนิคการสอนติว Listening & Speaking O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ วิทยากรชำนาญการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมานานกว่า 30 ปี อีกทั้งยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในปี 2558 – 2561” โดย ดร.ยุวดี อยู่สบาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนสถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย

 

03 มกราคม 2018

ผู้ชม 15 ครั้ง

Engine by shopup.com