บทความ

ดูบทความ“ SUPER FUN ENGLISH CAMP ” ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

“ SUPER FUN ENGLISH CAMP ” ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

 

“ SUPER FUN ENGLISH CAMP ”

ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

          บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กยุคใหม่ในปัจจุบัน โดยได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา กับกิจกรรม " Super Fun English Camp " ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน กับครูเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง เกมส์ และเพลง ที่สอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งน้อง ๆ ยังได้ฝึกกระบวนการคิด ความกล้าแสดงออก และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบท์มี (Bite ME) ขนมข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบออร์แกนิกที่นำมาเป็นของรางวัลให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

07 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 670 ครั้ง

Engine by shopup.com