บทความ

ดูบทความ“SUPER FUN ENGLISH CAMP” ณ โรงเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

“SUPER FUN ENGLISH CAMP” ณ โรงเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

“SUPER FUN ENGLISH CAMP”

ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

 

 

 

        เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา  บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกิจกรรม Super Fun English Camp”  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนแคมป์ภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษา ด้วยกิจกรรมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม เกมส์ เพลง กีฬา ศิลปะ อีกทั้งเด็กๆ ยังได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความกล้าแสดงออกในทางที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนาทั้ง IQ&EQ จนถึงAQ เพื่อมีความสามารถต่อไปในอนาคต  

 

 

 

 

 

07 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 666 ครั้ง

Engine by shopup.com