บทความ

ดูบทความSUPER FUN ENGLISH CAMP @ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

SUPER FUN ENGLISH CAMP @ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

SUPER FUN ENGLISH CAMP

ณ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

 

 

 

Super Fun English Camp @ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  หลังจากที่ได้ไปจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กับ

Super Fun English Camp ที่โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556

เราก็ไปนำภาพกิจกรรมสนุกๆมาฝากค่ะโดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ให้น้องๆได้เวียนกลุ่มกันเล่นกิจกรรมค่ะ

โดยกิจกรรมต่างๆจะเกี่ยวข้องกับ ความรู้ต่างๆในกลุ่มประเทศ Asean

03 มกราคม 2018

ผู้ชม 8 ครั้ง

Engine by shopup.com