บทความ

ดูบทความImproving English Speaking Skills through social media

Improving English Speaking Skills through social media

 

หลักสูตรพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษผ่านโซเชียลมีเดีย
Improving English Speaking Skills through social media

 

 

 

เปิดหลักสูตรพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู

หลักสูตรพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษผ่านโซเชียลมีเดีย
Improving English Speaking Skills through social media

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 4,080 บาท (รวมที่พัก)

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

Link : Training.obec.go.th

30 เมษายน 2561

ผู้ชม 714 ครั้ง

Engine by shopup.com