ดาวน์โหลดคู่มือครู และ สื่อเสริมช่วยในการสอน

ดูหน้า

ดาวน์โหลดคู่มือครู และ สื่อเสริมช่วยในการสอน

 

 

      หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ ทวพ. มีสื่อประกอบหลากหลาย พร้อมสนับสนุนการสอนออนไลน์ เช่น PowerPoint ช่วยสอน, Interactive E-book, Worksheets, Tests, ฯลฯ ให้ครูเลือกไปสร้างเนื้อหาหรือ present screen สอนออนไลน์ได้
ไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์หากใช้กับหนังสือเรียน ทวพ เพื่อสอนในนามโรงเรียน มิใช่เพื่อแสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออื่นใดส่วนตน

 

กรุณาคลิกปุ่ม Download เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดและดาวน์โหลด คู่มือ สื่อประกอบการสอนที่ต้องการ

 

 

 

 


22 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 301 ครั้ง

Engine by shopup.com