ขอคู่มือครู

รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

 

                     หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ ทวพ. มีสื่อประกอบหลากหลาย พร้อมสนับสนุนการสอนออนไลน์ เช่น PowerPoint ช่วยสอน, Interactive E-book, Worksheets, Tests, ฯลฯ ให้ครูเลือกไปสร้างเนื้อหาหรือ present screen สอนออนไลน์ได้  ไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์หากใช้กับหนังสือเรียน ทวพ เพื่อสอนในนามโรงเรียน มิใช่เพื่อแสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออื่นใดส่วนตน

 

สำหรับอาจารย์ที่ขอคู่มือครูกรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่ง

 

**จะได้รับไฟล์ภายใน 5 วันทำการ หากยังไม่ได้รับข้อมูลหรือการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่กรุณาติดต่อได้ที่  02-320-3721 ต่อ 108

 

 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com