สินค้า

TimeZones Student Book 2 TimeZones Student Book 2 TimeZones Student Book 2 TimeZones Student Book 2 TimeZones Student Book 2
รหัส : 06120202A
ราคา 120.00 บาท

แท็ก:

28 มกราคม 2562

ผู้ชม 868 ผู้ชม

TimeZones Student book 2

 

เรียนสนุก ล้ำสมัย เข้าใจเทคโนโลยี มีความรู้รอบตัว
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


• นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
• เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสากล (communicative approach)
• ให้ความรู้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไวยากรณ์ และคำศัพท์
• ภายในเล่มมีเนื้อหาที่แบ่งเป็น Theme และใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของโลกนำเสนอภาษาที่ทำให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีเนื้อหา รูปภาพ และวิดีโอจาก National Geographic ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์
• เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผ่านบทอ่านหลากหลายรูปแบบ
• คำศัพท์ต่าง ๆ ใน Time Zones ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากที่สุด
• กิจกรรมในหนังสือเรียนสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 137 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 21.5 x 27.5 x 0.7 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : Catherine Frazier / Richard Frazier / Jennifer Wilkin

 

 

 

 

Engine by shopup.com