สินค้า

TimeZones Workbook 2
รหัส : 06120502A
จาก 50.00 บาท ลดทันที 2.5 บาท
ราคา 47.50 บาท

แท็ก:

30 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 103 ผู้ชม

TimeZones Workbook 2

ผู้แต่ง : Carmella Lieske

 

เรียนสนุก ล้ำสมัย เข้าใจเทคโนโลยี มีความรู้รอบตัว
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


• นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
• เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสากล (communicative approach)
• ให้ความรู้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไวยากรณ์ และคำศัพท์
• ภายในเล่มมีเนื้อหาที่แบ่งเป็น Theme และใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของโลกนำเสนอภาษาที่ทำให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีเนื้อหา รูปภาพ และวิดีโอจาก National Geographic ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์
• เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผ่านบทอ่านหลากหลายรูปแบบ
• คำศัพท์ต่าง ๆ ใน Time Zones ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากที่สุด
• กิจกรรมในหนังสือเรียนสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

Engine by shopup.com