สินค้า

MEGAGOAL STUDENT BOOK 1 MEGAGOAL STUDENT BOOK 1 MEGAGOAL STUDENT BOOK 1 MEGAGOAL STUDENT BOOK 1 MEGAGOAL STUDENT BOOK 1
รหัส : 06106001A
ราคา 120.00 บาท

แท็ก:

21 มีนาคม 2562

ผู้ชม 360 ผู้ชม

Megagoal Student Book 1

 

* นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
* เน้นการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารตามลำดับขั้น
* บูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
* ไวยากรณ์ชัดเจน ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสนทนา ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
* มุ่งเน้นการพัฒนาคำศัพท์และสำนวนภาษาในชีวิตประจำวัน
* กิจกรรมการอ่าน การอภิปราย การนำเสนอ และโครงงาน
ช่วยให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
* ได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน
* กิจกรรมและโครงงานสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 135 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 21 x 27 x 0.6 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : Manuel dos Santos

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com