สินค้า

REAL TIME ENGLISH
รหัส : 06039202A
จาก 130.00 บาท ลดทันที 6.5 บาท
ราคา 123.50 บาท

แท็ก:

30 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 108 ผู้ชม

REAL TIME ENGLISH

ผู้แต่ง : Michael Rost

 

* มีแบบฝึกหัด กิจกรรม และเกมในรูปแบบต่างๆ
* ช่วง Social Talk ช่วยฝึกฝนทักษะการพูด ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
* รูปแบบและภาพประกอบน่าสนใจ
* ท้ายเล่มมี Classroom Notes เป็นแนวทาง ที่ครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

Engine by shopup.com