สินค้า

PRIME TIME ENGLISH
รหัส : 06039302B
จาก 130.00 บาท ลดทันที 6.5 บาท
ราคา 123.50 บาท

แท็ก:

30 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 106 ผู้ชม

REAL TIME ENGLISH

ผู้แต่ง : Michael Rost

 

* มีแบบฝึกหัด กิจกรรม และเกมในรูปแบบต่างๆ 
* ช่วง Social Talk ช่วยฝึกฝนทักษะการพูด ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 
* รูปแบบและภาพประกอบน่าสนใจ 
* ท้ายเล่มมี Classroom Notes เป็นแนวทาง ที่ครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

Engine by shopup.com