สินค้า

Step Up Reading & Writing Book 2
รหัส : 06129302A
ราคา 120.00 บาท

แท็ก:

14 มกราคม 2562

ผู้ชม 376 ผู้ชม

Step Up Reading & Writing Book 2

 

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะสำคัญในการสื่อสาร เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้ชีวิตให้ทันโลก


• บทอ่านหลากหลาย คำศัพท์และสำนวนน่ารู้ตรงกับความสนใจและระดับความรู้ของผู้เรียน
• บทอ่านเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ให้ความรู้หลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กีฬา 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี บุคคลสำคัญ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ อาหาร ความเชื่อ ฯลฯ 
• การนำเสนอ ลำดับขั้นตอนของหนังสือเอื้อ ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ภาพประกอบสวยงาม ช่วยดึงดูดความ สนใจ

 

 จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 90 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 19.4 x 26 x 0.4 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : Ian Bosiak

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com