สินค้า

Step Up Reading & Writing Book 3
รหัส : 06129402A
จาก 120.00 บาท ลดทันที 6 บาท
ราคา 114.00 บาท

แท็ก:

30 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 139 ผู้ชม

Step Up Reading & Writing Book 3

ผู้แต่ง : Ian Bosiak

 

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะสำคัญในการสื่อสาร เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะการคิดและการใช้ชีวิตให้ทันโลก


• บทอ่านหลากหลาย คำศัพท์และสำนวนน่ารู้ตรงกับความสนใจและระดับความรู้ของผู้เรียน
• บทอ่านเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ให้ความรู้หลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กีฬา 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี บุคคลสำคัญ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ อาหาร ความเชื่อ ฯลฯ 
• การนำเสนอ ลำดับขั้นตอนของหนังสือเอื้อ ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ภาพประกอบสวยงาม ช่วยดึงดูดความ สนใจ

Engine by shopup.com