สินค้า

Read On, Write Up Book 2 Read On, Write Up Book 2 Read On, Write Up Book 2 Read On, Write Up Book 2 Read On, Write Up Book 2
รหัส : 06116802C
ราคา 115.00 บาท

แท็ก:

28 มกราคม 2562

ผู้ชม 286 ผู้ชม

Read On, Write Up Book 2

 

* มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
* บทอ่านหลากหลาย น่าสนใจ ลำดับเนื้อหาสาระเหมาะสม
* ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่และทบทวนความรู้เดิมอย่างสอดคล้องต่อเนื่อง
* เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น สอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรม
* Activity Menu ทุก ๆ 2 Chapters ช่วยพัฒนาคำศัพท์และทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติม
* พัฒนาการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning Tasks)

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 2 สี

จำนวนหน้า : 103 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 20.3 x 25.5 x 0.6 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : Nancy Nici Mare

 

 

 

Engine by shopup.com