สินค้า

บฝ. คัดไทย อนุบาล 1
รหัส : 05003200D
จาก 40.00 บาท ลดทันที 2 บาท
ราคา 38.00 บาท

20 เมษายน 2561

ผู้ชม 135 ผู้ชม

บฝ. คัดไทย อนุบาล 1

ผู้แต่ง ทวพ.

 

เน้นการฝึกทักษะลีลามือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การหัดเขียนตัวอักษร ตามแบบตัวอักษรของราชบัณฑิตยสถานตั้งแต่ ก-ฮ
สระเดี่ยว การหัดผสมคำอย่างง่าย ๆ การเขียนเลขไทยและการเขียนเลขอาราบิก
ได้เรียนรู้การเขียนไปพร้อม ๆ กับความเพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

Engine by shopup.com