สินค้า

My Handwriting Book 1 A B C
รหัส : 06121400A
จาก 55.00 บาท ลดทันที 2.75 บาท
ราคา 52.25 บาท

20 เมษายน 2561

ผู้ชม 149 ผู้ชม

My Handwriting Book 1

ผู้แต่ง ทวพ.


ชุดแบบฝึกหัดคัดอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ สำหรับเด็กใช้ฝึกฝนการคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษขั้นต้น


• รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษชัดเจน คัดตามได้ง่าย สะดวก สนุก
• มีภาพประกอบน่ารัก และกระตุ้นความสนใจของเด็ก
• มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสติปัญญาและอารมณ์

Engine by shopup.com