สินค้า

My Handwriting Book 2 a b c
รหัส : 06121500A
ราคา 55.00 บาท

13 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 128 ผู้ชม

My Handwriting Book 2

ผู้แต่ง ทวพ.


ชุดแบบฝึกหัดคัดอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ สำหรับเด็กใช้ฝึกฝนการคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษขั้นต้น


• รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษชัดเจน คัดตามได้ง่าย สะดวก สนุก
• มีภาพประกอบน่ารัก และกระตุ้นความสนใจของเด็ก
• มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสติปัญญาและอารมณ์

Engine by shopup.com