สินค้า

MEGAGOAL WORKBOOK 6 MEGAGOAL WORKBOOK 6 MEGAGOAL WORKBOOK 6 MEGAGOAL WORKBOOK 6 MEGAGOAL WORKBOOK 6
รหัส : 06118101A
ราคา 60.00 บาท

แท็ก:

28 มกราคม 2562

ผู้ชม 147 ผู้ชม

Megagoal Workbook 6

 

* นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
* เน้นการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารตามลำดับขั้น 
* บูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
* ไวยากรณ์ชัดเจน ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสนทนา ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
* มุ่งเน้นการพัฒนาคำศัพท์และสำนวนภาษาในชีวิตประจำวัน 
* กิจกรรมการอ่าน การอภิปราย การนำเสนอ และโครงงาน 
ช่วยให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง 
* ได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน 
* กิจกรรมและโครงงานสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 2 สี

จำนวนหน้า : 89 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 21 x 27 x 0.7 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : MANUEL DOS SANTOS

 

 

 

 

Engine by shopup.com