สินค้า

FIFTY-FIFTY TWO FIFTY-FIFTY TWO FIFTY-FIFTY TWO FIFTY-FIFTY TWO FIFTY-FIFTY TWO
รหัส : 06117002A
ราคา 125.00 บาท

แท็ก:

17 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 1015 ผู้ชม

FIFTY-FIFTY TWO

 

ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันอย่างแท้จริงมุ่งพัฒนาทักษะการฟังและพูด
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานในชั้นเรียน ด้วยผลลัพธ์
จากการพัฒนามาเป็นเวลานานที่ตรงกับความต้องการของครูและผู้เรียนภาพประกอบสวยงามและ
เนื้อหาที่น่าสนใจ ช่วยให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 118 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 21 x 27.5 x 0.7 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง WARREN WILSON , ROGER BARNARD

 

 

 

 

Engine by shopup.com