สินค้า

ENGLISH-THAI & THAI-ENGLISH DICTIONARY
หมวดหมู่สินค้า: พจนานุกรม
รหัส : 37001000G
จาก 165.00 บาท ลดทันที 8.25 บาท
ราคา 156.75 บาท

แท็ก:

31 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 145 ผู้ชม

ENGLISH-THAI & THAI-ENGLISH DICTIONARY

ผู้แต่ง กมล เภาพิจิตร

คำศัพท์อังกฤษ-ไทยประมาณ 40,000 คำ คำศัพท์ไทย - อังกฤษ
ประมาณ 20,000 คำ หลากหลาย ครอบคลุมศัพท์ในชีวิตประจำวัน
ศัพท์เฉพาะทาง ตลอดจนคำประสม วลี สำนวน สแลง ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
คำแปลกระชับถูกต้อง เข้าใจง่าย คำอ่านออกเสียงใกล้เคียงเจ้าของภาษา ภาพประกอบมากมาย

Engine by shopup.com