สินค้า

Best seller
เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากจุดเล็ก ๆ It Started as a Little One เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากจุดเล็ก ๆ It Started as a Little One เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากจุดเล็ก ๆ It Started as a Little One เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากจุดเล็ก ๆ It Started as a Little One เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากจุดเล็ก ๆ It Started as a Little One
หมวดหมู่สินค้า: Bright Kids
รหัส : 45016100A
ราคา 83.00 บาท

21 มีนาคม 2562

ผู้ชม 218 ผู้ชม

เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากจุดเล็ก ๆ It Started as a Little One

 

สัตว์หลายชนิดมีวงจรชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีการเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบระหว่าง
ที่เจริญเติบโต เริ่มจากจุดเล็กๆ ส่งเสริมให้เด็กๆสนใจเรื่องราวของชีวิตหลากหลายในธรรมชาติ
เรามาชื่นชมมหัศจรรย์แห่งการก่อเกิดและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกันเถอะ

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 16 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 240 x 260 x 0.1 มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

เนื้อเรื่อง :สองขา

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com