สินค้า

Best seller
เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ It Started with a Little Thing เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ It Started with a Little Thing เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ It Started with a Little Thing เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ It Started with a Little Thing เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ It Started with a Little Thing
หมวดหมู่สินค้า: RECOMMEND
รหัส : 45016300A
ราคา 83.00 บาท

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 395 ผู้ชม

เริ่มจากเล็ก ๆ : เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ It Started with a Little Thing

 

สิ่งของต่างๆ กลายมาเป็นของอย่างที่เราเห็นกันอยู่ได้อย่างไร เริ่มจากสิ่งเล็กๆ
ส่งเสริมให้เด็กๆสนใจใคร่รู้และหัดสังเกต สิ่งแวดล้อมรอบตัว เรามาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้
ทำมาจากอะไร หรือนำไปทำเป็นสิ่งใดได้บ้าง

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 16 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 240 x 260 x 0.1 มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

เนื้อเรื่อง :สองขา

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com