สินค้า

วิทยาศาสตร์หรรษา : ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี วิทยาศาสตร์หรรษา : ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี วิทยาศาสตร์หรรษา : ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี วิทยาศาสตร์หรรษา : ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี วิทยาศาสตร์หรรษา : ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี วิทยาศาสตร์หรรษา : ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี วิทยาศาสตร์หรรษา : ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี วิทยาศาสตร์หรรษา : ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 45005600A
ราคา 280.00 บาท

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 320 ผู้ชม

วิทยาศาสตร์หรรษา :

ยูเรมิ หมีใหญ่ใจดี

 

นิทานภาพสองภาษา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆในระบบนิเวศ
ผ่านหมีใหญ่ใจดีชื่อ "ยูเรมิ" ซึ่งจะสอนให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ของสัตว์ในการเอาตัวรอด การจำศีล การสื่อสารกันด้วยเสียงหรือกลิ่น และการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 33 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 255 x 255 x 10 มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกแข็ง

ผู้แต่ง : Yang Jae Hong

ผู้แปล : อาหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com