สินค้า

วิทยาศาสตร์หรรษา : โทมิเด็กชายจากถุงแป้ง วิทยาศาสตร์หรรษา : โทมิเด็กชายจากถุงแป้ง วิทยาศาสตร์หรรษา : โทมิเด็กชายจากถุงแป้ง วิทยาศาสตร์หรรษา : โทมิเด็กชายจากถุงแป้ง วิทยาศาสตร์หรรษา : โทมิเด็กชายจากถุงแป้ง วิทยาศาสตร์หรรษา : โทมิเด็กชายจากถุงแป้ง วิทยาศาสตร์หรรษา : โทมิเด็กชายจากถุงแป้ง
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 45005700A
ราคา 280.00 บาท

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 308 ผู้ชม

วิทยาศาสตร์หรรษา :

โทมิเด็กชายจากถุงแป้ง

 

นิทานภาพสองภาษา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานและหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย
อย่างเข้าใจง่าย ผ่านร่างกายของเด็กน้อย "โทมิ" ซึ่งในขณะที่อ่านนิทานเรื่องนี้ ผู้ปกครองสามารถชวนให้เด็กๆ
สังเกตดูร่างกายของตัวเอง พร้อมกับเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ เหล่านั้นไปด้วย ว่ามีลักษณะอย่างไร เรียกว่าอะไร ใช้ทำอะไร
และแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 33 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 255 x 255 x 10 มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกแข็ง

ผู้แต่ง : Park Ja Gyoung

ผู้แปล : อาหนึ่ง

 

 

 

Engine by shopup.com