สินค้า

บทเรียนชีวิต บทเรียนชีวิต บทเรียนชีวิต บทเรียนชีวิต
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 05002300E
ราคา 110.00 บาท

แท็ก: clearancesale

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 452 ผู้ชม

บทเรียนชีวิต

 

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาท ความอดทนเพื่อฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนแนะแนวทางการเรียน-การทำงาน การคบเพื่อน รวมถึงคุณธรรมเพื่อนำพาชีวิต
ไปสู่หนทางที่ดีงาม เป็นเสมือนคู่มือที่ช่วยให้หลายๆ คนสามารถผ่านพ้นวิกฤตในช่วงต่างๆ ของชีวิตได้อยู่เสมอ

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 193 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 140 x 210 x 10 มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : นายตำรา ณ เมืองใต้

 

 

 

Engine by shopup.com