สินค้า

สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 33040600A
ราคา 260.00 บาท

แท็ก: clearancesale

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 240 ผู้ชม

สารานุกรมวัฒนธรรม : ศาสนา

ศาสนาเป็นสิ่งที่น้อมนำให้ผู้คนทั่วโลกอยู่ร่วมกันได้ หนังสือเล่มนี้คือคู่มือ
ที่จะนำพาท่านไปรู้จักกับศาสนาต่างๆ ของโลก โดยย้อนไปยังจุดกำเนิด
และปูมหลังของศาสนาจากอารยธรรมในยุคแรกเริ่ม จวบจนยุคปัจจุบัน
ท่านจะได้สำรวจความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย และได้พบกับการประกอบ
พิธีทางศาสนา และเหตุการณ์สำคัญๆในแต่ละศาสนา ตลอดจนได้เข้าใจวัฒนธรรม
โลกรวมทั้งผลกระทบของศาสนาต่อชีวิตประจำวันของเรา

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 40 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 205 x 293 x 10  มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกแข็ง

ผู้แต่ง : แอนโทนี เมสัน

 

 

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com