สินค้า

จากละโว้สู่ลพบุรี จากละโว้สู่ลพบุรี จากละโว้สู่ลพบุรี จากละโว้สู่ลพบุรี
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 08038300A
ราคา 195.00 บาท

แท็ก:

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 190 ผู้ชม

จากละโว้สู่ลพบุรี

หนังสือ "จากละโว้สู่ลพบุรี" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงจาก หนังสือ "ลพบุรี : อดีต-ปัจจุบัน"
ซึ่งผู้เขียนได้เขียนไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยได้เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับลพบุรี
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก
อันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนได้ปรับปรุงข้อมูลบางตอนให้ทันสมัย
อันเป็นการช่วยเสริมเนื้อหาภายในหนังสือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อสื่อให้เห็นภาพความเป็นมาของลพบุรีนับ
แต่อดีตถึงปัจจุบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 206 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 170 x 240 x 10  มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : รศ. วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com