สินค้า

มรดกแผ่นดิน : ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มรดกแผ่นดิน : ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มรดกแผ่นดิน : ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มรดกแผ่นดิน : ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มรดกแผ่นดิน : ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มรดกแผ่นดิน : ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 08048300A
ราคา 320.00 บาท

แท็ก:

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 220 ผู้ชม

มรดกแผ่นดิน : ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

นำเสนอศาสนสถานที่มีความสำคัญของแต่ละศาสนาในประเทศ อันได้แก่
"คุรุดวารา ซรีคุรุสิงห์สภา" ศูนย์รวมจิตใจชาวซิกข์ "เทวสถานโบสถ์พราหมณ์"
โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู "โบสถ์เทพมณเฑียร" ศูนย์รวมจิตใจชาวฮินดู เป็นต้น


จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 88 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 215 x 300 x 10  มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง

 

 

 

 

Engine by shopup.com