สินค้า

รักษ์มรดกโลก ชุดที่ 1  :  ระบบนิเวศน์ รักษ์มรดกโลก ชุดที่ 1  :  ระบบนิเวศน์ รักษ์มรดกโลก ชุดที่ 1  :  ระบบนิเวศน์ รักษ์มรดกโลก ชุดที่ 1  :  ระบบนิเวศน์ รักษ์มรดกโลก ชุดที่ 1  :  ระบบนิเวศน์ รักษ์มรดกโลก ชุดที่ 1  :  ระบบนิเวศน์
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 08051100A
ราคา 290.00 บาท

แท็ก: clearancesale

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 201 ผู้ชม

รักษ์มรดกโลก ชุดที่ 1  : ระบบนิเวศน์

หนังสือชุดนี้ให้ข้อมูลมรดกโลกในแง่มุมที่น่าสนใจหลายด้าน อาทิ ระบบนิเวศน์
งานชิ้นเอก วิถีชีวิตเหตุการณ์ แนวคิด ฯลฯ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัฒนธรรมและ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ให้เราตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อมรดกโลกและร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 32 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 230 x 280 x 10  มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกแข็ง

ผู้แต่ง : Brendan and Debbie Gallagher

 

 

Engine by shopup.com