สินค้า

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ :  การดำรงชีวิตของสัตว์ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ :  การดำรงชีวิตของสัตว์ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ :  การดำรงชีวิตของสัตว์ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ :  การดำรงชีวิตของสัตว์ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ :  การดำรงชีวิตของสัตว์ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ :  การดำรงชีวิตของสัตว์
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 33040900B
ราคา 330.00 บาท

แท็ก: clearancesale

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 228 ผู้ชม

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ : การดำรงชีวิตของสัตว์

ทำความรู้จักกับการดำรงชีวิตของสัตว์ต่างๆ เรียนรู้ถึงการทำงานของร่างกายระบบการย่อยอาหาร
และการหายใจ การจำศีล การย้ายถิ่นฐาน การจับคู่ผสมพันธุ์ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมของสัตว์ด้วยกันเอง

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 40 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 215 x 300 x 10  มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกแข็ง

ผู้แต่ง : สตีฟ ปาร์กเกอร์

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com