สินค้า

Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary Passport English-Thai Learner's Dictionary
หมวดหมู่สินค้า: clearance sale 30 %
รหัส : 37004600A
ราคา 198.00 บาท

แท็ก:

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 265 ผู้ชม

Passport English-Thai Learner's Dictionary

  พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย ที่ทุกคนควรมี

  • รวบรวมคำศัพท์ไว้กว่า 1,200 คำ รวมทั้งคำศัพท์เฉพาะ (Terminology) ในหลายสาขา
    เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม ความรู้รอบตัว กีฬา การเดินทาง ฯลฯ
  • ครอบคลุมคำศัพท์ทั้งแบบอังกฤษ (British English) และแบบอเมริกัน (American English) โดยอ้างอิงถึงกันอย่างชัดเจน
  • ให้คำแปลภาษาไทยควบคู่กับวลี และประโยคตัวอย่างที่เข้าใจง่าย
  • ภาพประกอบสี่สีที่สื่อความหมายชัดเจน ซึ่งจัดประเภทคำศัพท์ไว้ตามหมวดหมู่ ช่วยให้เข้าใจความหมายของคำที่ยากแก่การอธิบาย
  • หน้าพิเศษ (Special Page) รวบรวมคำศัพท์ตามหมวดที่ควรรู้ต่างๆ ไว้ให้เพิ่มเติม เช่น คำตรงข้าม (Opposite) การบอกเวลา (Telling the Time)
    หน่วยน้ำหนัก (Weight) ชื่อสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์ (Geographical Name)

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 494 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 10  มิลลิเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ภาวิณี ธีรคุปต์

 

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com