สินค้า

MOVE IT! Students  Book 2 MOVE IT! Students  Book 2 MOVE IT! Students  Book 2 MOVE IT! Students  Book 2 MOVE IT! Students  Book 2
รหัส : 9786165590556
ราคา 135.00 บาท

แท็ก:

17 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 8493 ผู้ชม

MOVE IT! Students Book 2

 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ สำหรับระดับ ม.ต้น
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (The 21st century skills)
- กิจกรรมสอดรับ Active Learning Approach
- สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR
- ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

Engine by shopup.com