สินค้า

MOVE IT! Students  Book 3 MOVE IT! Students  Book 3 MOVE IT! Students  Book 3 MOVE IT! Students  Book 3 MOVE IT! Students  Book 3
รหัส : 9786165590563
ราคา 135.00 บาท

แท็ก:

27 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 1048 ผู้ชม

MOVE IT! Students Book 3

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ สำหรับระดับ ม.ต้น
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (The 21st century skills)
- กิจกรรมสอดรับ Active Learning Approach
- สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR
- ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

Engine by shopup.com