สินค้า

MOVE IT! WorkBook 2 MOVE IT! WorkBook 2 MOVE IT! WorkBook 2 MOVE IT! WorkBook 2 MOVE IT! WorkBook 2 MOVE IT! WorkBook 2
รหัส : 8859293417055
ราคา 70.00 บาท

แท็ก:

27 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 1084 ผู้ชม

MOVE IT! WorkBook 2

 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ สำหรับระดับ ม.ต้น
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (The 21st century skills)
- กิจกรรมสอดรับ Active Learning Approach
- สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR
- ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

 

Engine by shopup.com