สินค้า

FOCUS Students  Book 2 FOCUS Students  Book 2 FOCUS Students  Book 2 FOCUS Students  Book 2 FOCUS Students  Book 2 FOCUS Students  Book 2 FOCUS Students  Book 2
รหัส : 9786165590525
ราคา 145.00 บาท

แท็ก:

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1003 ผู้ชม

FOCUS Students Book 2

 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ สำหรับระดับ ม.ปลาย
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (The 21st century skills)
- กิจกรรมสอดรับ Active Learning Approach
- สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR
- ให้ควาามสำคัญกับกิจกรรมพัฒนาคำศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
- บทเรียนเข้มข้น เตรียมความพร้อมเพื่อสอบศึกษาต่อ

 

 

Engine by shopup.com