สินค้า

Out Of Stock
Chat Away 1 Chat Away 1 Chat Away 1 Chat Away 1 Chat Away 1 Chat Away 1
รหัส : 9786165590488
ราคา 155.00 บาท

08 เมษายน 2565

ผู้ชม 4235 ผู้ชม

Chat Away 1


หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้โครงสร้างประโยค สำนวน วลี และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
- เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัด กิจกรรม และเกมในรูปแบบต่างๆ
- ภาพประกอบจริงและภาพวาดเป็นสื่อการเรียนรู้ สวยงาม ดึงดูดความสนใจ ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- ท้ายเล่มมีตารางเทียบ CEFR กิจกรรม Projects ช่วยพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และความคิสร้างสรรค์ กิจกรรม ASEAN ฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

Engine by shopup.com