สินค้า

EXPLORING READING & WRITING BOOK 3 EXPLORING READING & WRITING BOOK 3 EXPLORING READING & WRITING BOOK 3 EXPLORING READING & WRITING BOOK 3 EXPLORING READING & WRITING BOOK 3
รหัส : 06050200F
ราคา 120.00 บาท

แท็ก:

08 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 12 ผู้ชม

EXPLORING READING & WRITING BOOK 3

 

* พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความสำคัญ การเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างที่พบในบทอ่าน 
* พัฒนาทักษะการเขียนโดยผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการเขียนที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับการเลือกใช้คำถึงระดับประโยค 
* รู้จักเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้เขียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สื่อความหมายชัดเจน และได้ใจความ 
* เนื้อเรื่องเหมาะกับความสนใจและระดับความรู้ของผู้เรียน 
* ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวน ไวยากรณ์ที่มีอยู่ในบทอ่าน 
* แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 155 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 26 x 0.6 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : มาลินี จันทวิมล

 

 

 

 

Engine by shopup.com