บทความ

 • Grammar & Usage 1-6   แบบฝึกหัดไวยากรณ์ ให้คำอธิบายตามหัวข้อ มีตัวอย่างที่เข้าใจง่าย และมีภาพประกอบเสริมความเข้าใจ ท้ายเล่มมีภาคผนวก Comparison of Adjectives, Compariso

  04 เมษายน 2018

  ผู้ชม 49 ครั้ง

 • Grammar in Context 1-6 แบบฝึกหัดไวยกรณ์เพื่อเรียนรู้ และฝึกใช้ไวยกรณ์จากบริบท ให้คำอธิบายการ ใช้ไวยกรณ์หัวข้อต่างๆ และแสดงใช้ไวยกรณ์ตามหัวข้อนั้นๆ ให้เห็นในบทอ่าน

  04 เมษายน 2018

  ผู้ชม 31 ครั้ง

 • Grammar and Vocabulary Practice Worksheets 1-6   แบบฝึกหัดไวยากรณ์และคำศัพท์ในรูปแบบปรนัยและเติมคำในช่องว่าง มีใบงานฝึกไวยกรณ์เล่มละ 70 ใบ ใบงานฝึกคศัพท์เล่มละ 70 ใบ  

  04 เมษายน 2018

  ผู้ชม 42 ครั้ง

Engine by shopup.com