บทความ

articleThai Watana Panich Teachers Education Field Trip” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียน Nguyen Sieu School

Thai Watana Panich Teachers Education Field Trip” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียน Nguyen Sieu School

หมวดหมู่: ONE TEACHERS

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จัดโครงการ “Thai Watana Panich Teachers Education Field Trip”
ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียน Nguyen Sieu School
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

           บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ตอกย้ำแนวคิดในด้านการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC โดยได้จัดโครงการ
“Thai Watana Panich Teachers Educational Field Trip” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยนำคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ กว่า 20 ท่าน
เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเรียนการสอนกับคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียน Nguyen Sieu School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเปิดโอกาส
ให้ครูได้ศึกษาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC และสามารถนำมาปรับใช้ในการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

 

11 มกราคม 2561

ผู้ชม 521 ครั้ง

Engine by shopup.com