บทความ

articleThai Watana Panich Teachers Education Field Trip” ครั้งที่ 5 ณ YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN COLLEGE (YHKCC)

Thai Watana Panich Teachers Education Field Trip” ครั้งที่ 5 ณ YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN COLLEGE (YHKCC)

หมวดหมู่: ONE TEACHERS

ไทยวัฒนาพานิช TRANSCEND ตอกย้ำความสำเร็จ สานต่อ
โครงการ ONE TEACHERS EDUCATIONAL FIELD TRIP
ครั้งที่ 5 ณ YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN COLLEGE (YHKCC)

 

       

    บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด โดย “Transcend” สานต่อโครงการ “ONE Teachers Educational Field Trip” ครั้งที่ 5  ณ YMCA of Hong Kong Christian College
(YHKCC)
 เมื่อเดือนที่ผ่านมา
         
            จากความสำเร็จของโครงการ “ONE Teachers Educational Field Trip” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในปีนี้บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด นำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 20 ท่าน
จากโรงเรียนทั่วประเทศบินลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง นำทีมโดย ผศ. อินทิรา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ, คุณดนัย ต.สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ และ คุณเจมี่ ซอร์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านเทคนิค
การสอนภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพตามนโยบายขององค์กร 
         
            วันแรกเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเวิร์คช้อประหว่างครูไทยในหัวข้อ “ Techniques used to teach 4 skills ” เพื่อนำข้อสรุปไปเสนอให้แก่ครูต่างประเทศ ก่อนจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการสอน กับคณะครูชาวต่างประเทศจาก YMCA of Hong Kong Christian College (YHKCC ) ในหัวข้อการนำเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ที่เข้าใจง่ายและสร้างการจดจำมาใช้ในการเรียน
การสอน พร้อมทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการร่วมสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียนอีกด้วย นอกจากได้เรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว การเดินทางครั้งนี้ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความเป็น
อยู่ของชาวฮ่องกงผ่านการเยี่ยมชมชุมชนและวัดต่าง ๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ และรอยยิ้มของคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

                         

                                                                                                                                                                      

 

 

 

17 มกราคม 2561

ผู้ชม 520 ครั้ง

Engine by shopup.com