บทความ

articleThai Watana Panich & McGraw-Hill Education English Language Seminar

Thai Watana Panich & McGraw-Hill Education English Language Seminar

     

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ร่วมกับบริษัท McGraw-Hill Education
จัดการสัมมนาในหัวข้อ
Teaching and Learning in the 21st Century Classroom
Practical Ways to Help Our Learners Develop the 5 ‘Cs’

 

 

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ร่วมกับบริษัท McGraw-Hill Education จัดการสัมมนาในหัวข้อ Teaching and Learning in the 21st Century Classroom – Practical Ways to Help Our Learners Develop the 5 ‘Cs’ โดยวิทยากรเจ้าของภาษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ และความพร้อม สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เกิด Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจ ใฝ่เรียนรู้ สนุกสนาน และกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น

 

 

ภาพกิจกรรมการสัมมนา

The Empress Hotel, Chiang Mai on 15 December 2018 : Click

Twin Lotus, Nakhon Si Thammarat on 15 December 2018 : Click

Rattana Grand Convention, Phitsanulok on 12 January 2019 : Click

 

 

 

 

 

 

 

12 มกราคม 2562

ผู้ชม 55 ครั้ง

Engine by shopup.com