บทความ

articleThe working title is "Focus and Move it : putting the course materials into action"

The working title is "Focus and Move it : putting the course materials into action"

 

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ

The working title is

"Focus and Move it : putting the course materials into action"

 

 

THAI WATANA PANICH CO., LTD. & Pearson Education Indochina Co., Ltd

ได้จัด Workshop ในหัวข้อ The working title is "Focus and Move it : putting the course materials into action"

เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียในชั้นเรียน  ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

จำนวนครู 42 คน

โดยวิทยากร : Mr.Neil David Morsley

 

 

 

 

 

 

 

 

12 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 32 ครั้ง

Engine by shopup.com