บทความ

articleFocus and Move it : putting the course materials into action At Kanchananukroh School

Focus and Move it : putting the course materials into action At Kanchananukroh School

 

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ

Focus and Move it : putting the course materials into action

 

 

THAI WATANA PANICH CO., LTD. & Pearson Education Indochina Co., Ltd

ได้จัด Workshop ในหัวข้อ Focus and Move it : putting the course materials into action

เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียในชั้นเรียน  ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 

จำนวนครู 32 คน

โดยวิทยากร : Mr.Neil David Morsley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 248 ครั้ง

Engine by shopup.com