คลิป

Review หนังสือเรียนโดยอาจารย์พงศธร วงศ์สีดา

Focus Students' Book

ในมุมมองของอาจารย์ผู้ใช้จริง

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

อาจารย์พงศธร วงศ์สีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสงห์สมุทร

จะมาพูดถึงหนังสือ Focus Students' Book

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในมุมมองของอาจารย์ผู้ใช้จริง

 

29 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1372 ครั้ง

Engine by shopup.com