คลิป

Review หนังสือเรียนโดยอาจารย์ดารณี แช่มชมดาว

MOVE IT! Students' Book

ในมุมมองของผู้ตรวจหนังสือ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

          โดยอาจารย์ดารณี แช่มชมดาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
จะมาพูดถึงหนังสือ MOVE IT! หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในมุมมองของผู้ตรวจ ว่ามีจุดใดที่น่าสนใจ หนังสือชุดนี้เน้นเตรียมความพร้อมเรื่องใดบ้างแก่นักเรียน

---------------------
www.twp.co.th
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

#รีวิวหนังสือ #ทวพ #ไทยวัฒนาพานิช #MOVEIT #หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

 

29 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1871 ครั้ง

Engine by shopup.com