คลิป

Review หนังสือเรียนโดยอาจารย์สุจิตรา สัตยารักษ์

Focus Students' Book

ในมุมมองของผู้ตรวจหนังสือ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

          โดยอาจารย์สุจิตรา สัตยารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อดีต Master Trainer ของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ จะมาพูดถึงหนังสือในมุมมองของผู้ตรวจหนังสือ Focus Students' Book
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ว่ามีจุดใดที่น่าสนใจ หนังสือชุดนี้เน้นเตรียมความพร้อมเรื่องใดบ้างแก่นักเรียน

---------------------
www.twp.co.th
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

#รีวิวหนังสือ #ทวพ #ไทยวัฒนาพานิช #FOCUS #หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

 

04 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 1544 ครั้ง

Engine by shopup.com