เกี่ยวกับเรา

ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

 

 

              บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กำเนิดขึ้นมาด้วยการก่อตั้งของ คุณบุญธรรมและคุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เริ่มต้นธุรกิจด้วยการมาเช่าตึกแถว 2 ชั้นของชาวอินเดีย ที่แถวๆ สวนกวางตุ้งด้วยการเช่าเดือนละ 16 บาท เพื่อดำเนินการขายหนังสือ โดยได้นำหนังสือจากสำนักพิมพ์เอกชน และรัฐบาลมาขาย คุณอำพันธุ์ ตันฑวรรธนะ ข้าราชการกรมโฆษณาการเพื่อนคุณบุญพริ้งเป็นคนตั้งชื่อตั้งชื่อร้านว่า "สยามวัฒนาพานิช" และด้วยคุณภาพการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ร้านขายหนังสือเล็ก ๆ มีผลประกอบการที่ดี

             ธุรกิจดำเนินมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 จึงชื่อบริษัทจาก "สยามวัฒนาพานิช" เป็น "ไทยวัฒนาพานิช" เพราะ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ประกาศสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยม ที่ให้ใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ จาก "สยาม" เป็น "ไทย" จึงทำให้ชื่อบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วยส่วนเครื่องหมายการค้า อาจารย์ชาญ นาคพงศ์ เป็นผู้ออกแบบโดยออกแบบเป็นรูปเครื่องหมายห่วงคล้องกัน มีอักษรชื่อย่อ ท.ว.พ. อยู่ในสามห่วง ซึ่งมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายของกรมพลศึกษาที่ติดอยู่หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ เหตุที่ใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ก็เพราะเรียกง่ายจำง่าย

              ด้านกิจการค้าขายแบบเรียน นั้นแม้จะมีอุปสรรคเพราะโรงเรียนปิดหมดในช่วงสงครามแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า คุณบุญพริ้งได้ติดต่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการผ่านทาง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิบดีกรมตำรา และคุณอภัย จันทวิมล ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรา จึงทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการและสถานที่ราชการขาดแคลนกระดาษอย่างมาก ประกอบกับในขณะนั้นไทยวัฒนาพานิชได้มีกระดาษเก็บในสต๊อกอยู่มากพอสมควรจึง ได้ขายต่อให้กับทางราชการ ต่อมาเมื่อโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติกิจการของบริษัทฯฟื้นกลับมา และดำเนินไปด้วยดี เมื่อผ่านฤดูขายแบบเรียนและมีเวลามากขึ้น คุณบุญพริ้งก็มิยอมอยู่ว่าง ยังได้ไปประมูลเครื่องเขียน กระดาษฟุลสแก๊ป กระดาษโรเนียว สมุด ดินสอ ปากกา กับกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่ยังไม่ได้ลงทุนซื้อสินค้ามาเก็บไว้ เอาแต่ตัวอย่างให้ดูเท่านั้น เมื่อประมูลได้จึงไปติดต่อซื้อกับห้างขายเครื่องเขียนที่ใหญ่ที่สุดแถวถนน เจริญกรุง ซึ่งมีผู้จัดการ คือ คุณชิน โสภณพานิช คุณบุญพริ้งมักจะประมูลสำเร็จทุกงานเพราะเสนอราคาที่ต่ำสุด และเพราะความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลานัดหมายในการส่ง รวมถึงคัดเลือกสินค้าที่มีแต่คุณภาพจึงเป็นที่เชื่อถือต่อองค์กรรัฐ นี่คือจุดสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับไทยวัฒนาพานิชมาตลอด

  

การบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษาของผู้ก่อตั้ง

               คุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของไทยเป็นอย่างมากตลอดชีวิตของท่าน ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส การร่วมพัฒนาเด็ก นักศึกษา ครู สถานศึกษาในชนบทที่ห่างไกล และการจัดสร้างห้องสมุด

               ท่านได้จัดตั้ง มูลนิธิไทยวัฒนา ต.สุวรรณ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และมอบทุนฝึกหัดครูให้กรมการฝึกหัดครู มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 รวมทั้งสิ้นมีนักศึกษาฝึกหัดครูกว่า 1,000 คนที่ได้รับทุนนี้ อีกทั้ง ยังได้สมทบทุนสร้างโรงเรียน อาคารและบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เช่น

  • สร้างโรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  • สร้างห้องสมุด อาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  • สร้างอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียน ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

                ในบั้นปลายชีวิต ท่านได้จัดตั้ง กองทุนการศึกษา คุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 


26 กันยายน 2560

ผู้ชม 7288 ครั้ง

    Engine by shopup.com