ขอคู่มือครู และ สื่อเสริมช่วยในการสอน

ดูหน้า

ขอคู่มือครู และ สื่อเสริมช่วยในการสอน

 

 

      หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ ทวพ. มีสื่อประกอบหลากหลาย พร้อมสนับสนุนการสอนออนไลน์ เช่น PowerPoint ช่วยสอน, Interactive E-book, Worksheets, Tests, ฯลฯ ให้ครูเลือกไปสร้างเนื้อหาหรือ present screen สอนออนไลน์ได้
ไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์หากใช้กับหนังสือเรียน ทวพ เพื่อสอนในนามโรงเรียน มิใช่เพื่อแสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออื่นใดส่วนตน

 

กรุณาคลิกปุ่ม "ลงทะเบียนขอคู่มือครู" เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดและดาวน์โหลด คู่มือ สื่อประกอบการสอนที่ต้องการ

 ลงทะเบียนขอคู่มือครู

 

** หากไม่ได้รับ Link สำหรับดาวน์โหลด ทางอีเมลล์ที่แจ้งไว้ ภายใน 2 วันทำการ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 320 3721-4 ต่อ 114

 


14 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 25061 ครั้ง

Engine by shopup.com