สินค้า

MOVE IT! Students  Book 1 MOVE IT! Students  Book 1 MOVE IT! Students  Book 1 MOVE IT! Students  Book 1 MOVE IT! Students  Book 1
รหัส : 9786165590549
ราคา 135.00 บาท

แท็ก:

26 มกราคม 2566

ผู้ชม 12897 ผู้ชม

MOVE IT! Students Book 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ สำหรับระดับ ม.ต้น
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (The 21st century skills)
- กิจกรรมสอดรับ Active Learning Approach
- สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR
- ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

 

Engine by shopup.com